Vision for Hessel

Baggrund

Hessel består af den stråtækte Herregård Hessel, museet og tilhørende jorde. Museet, der er grundlagt i 1960-erne, fremstår i sit ydre som en helstøbt og velbevaret mindre herregård/proprietærgård fra 1800-tallet. Stuehuset, der er udstyret med indbo fra den sidste private ejer, er med til at bekræfte dette indtryk. Hvis man ser på bygningerne og indboet i stuehuset, har man en meget autentisk og homogen enhed. Indboet er væsentligst fra perioden 1840-1925.

Det ville derfor være naturligt, at de genstande, som er indsamlet og udstillet i udhusene, afspejlede den periode, som bliver eksponeret i hovedbygningen, nemlig perioden 1880 til 1925 og samtidig viste noget af den drift, som havde været på Herregården Hessel, således at der kunne fortælles en samlet historie om en mindre herregård og driften af de tilhørende jorde.

For Hessels vedkommende vil det være studedrift og kartoffelavl, sådan som driften var i 1880-erne og ca. 50 år frem, en periode som også kaldes herregårdenes “indiansummer”, og som ikke er særligt eksponeret på danske museer. I det hele taget så vil det være interessant at få et museum, som kan danne ramme for herregårdens landbrug.

Herregården Hessel repræsenterer i kraft af bygningerne, den landskabelige beliggenhed, den tilknyttede historie og til en vis grad af især stuehusets samlinger en type landbrugsmuseum, som ikke findes tilsvarende andre steder i Danmark. Hessel repræsenterer “den lille herregård”, “den nordjyske herregård” og “proprietærgården”.

Museet er dermed en enestående ramme for at dokumentere og formidle den landbrugshistorie og driftsform, som har knyttet sig til denne særlige gårdtype gennem tiderne.

Hessels jorde er for tiden forpagtet ud til private og produktionsskolen Kongshøjgaard. Den privatforpagtede jord drives økologisk, mens genbevarede gamle husdyr afgræsser jordene ved Kongshøjgaard.

Vision

Museet ønsker, at de muligheder museet, herregården, de tilstødende jorde og den omkringliggende natur skal fremstå som en enhed.

Museet ser sig selv, som et museum i kulturlandskabet, hvor herregårdskulturen og godslandskabet er rammen om særudstillinger, arrangementer og aktiviteter, der respekterer den særegenhed, der altid har været over Lovnshalvøen.

Det betyder, at jordene skal henligge til afgræsning af stude og gamle kornsorter og rodfrugter. De genbevarede husdyr skal kunne ses i landskabet, gamle kornarter skal vokse på markerne, Hessels kendte aktiviteter skal udbygges, naturen skal være tilgængelig for guidede ture og naturvandringer, det sociale og kulturelle herregårdsliv skal fortælles, historien om Lovnshalvøen skal gøres nærværende, herregårdshaven med urtehave skal genskabes, således at det mentale landskab, som en herregård er i bevidstheden, fremstår og genskabes for øjnene af de besøgende.

Bestyrelsen ønsker med andre ord at udvikle en ny og moderne museumsform, hvor det tradionelle museum i virkeligheden er den mindste del af besøgsoplevelsen under mottoet: Museet i kulturlandskab.

Aktiviteter og arrangementer skal bygges op om en række herregårdsdage, som skal åbne miljøet i og omkring herregården.

Konsekvenser

Visionen indebærer, at jordene ikke sælges, men at der i forpagtningsaftalerne indskrives betingelser, så visionen kan fastholdes, og at indtægtnerne fra forpagtningen må forventes at blive mindre. Der foreslås, at forpagtningsaftalerne gøres mindst 8-årrige.

Museets bestyrelse forpligter sig årligt at fremsende en rapport om det nye kultur- og formidlingsprojekt.

Besluttet af bestyrelsen for Herregården Hessel på bestyrelsesmøde den 2.juni 2009.