Forside

Hessels Venners generalforsamling d. 12. 03.23 kl. 19 i cafeen på Herregården Hessel

Dagsorden (ifølge vedtægterne)

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning v. formanden
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for 2025
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen :  på valg er  Knud Krogh Jensen, Aase Grove, Bodil Nymark
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

Hessels Venner er vært ved kaffen. Efter kaffen vil Bodil Nymark fortæller over emnet : KENDER I FORMANDEN ?

Kontingent 2024

Det er blevet tid at betale kontingent for 2024.

Kontingent er fastlagt således : 100 kr for personligt medlemskab

                                                  200 kr for personligt medlemskab med 1 ledsager

Kontingent for 2024 bedes indbetalt før generalforsamlingen for at opnå stemmeret.

Indbetaling af kontingent :                                                                                            

På konto nr 9174-180  00 65808 Vestjysk bank

Via mobilepay nr 23 005

HUSK AT SKRIVE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ INDBETALINGEN

I må meget gerne sende jeres e-mail adresse til os hvis I har en sådan.

Hessels Venner :    hesselsvenner@outlook.dk

Vi holder vinterlukket indtil 30. April 2024

Gå i kalenderen og se årets aktiviteter. Følg os på Facebook

Herregårdskoncert på Hessel

Køb billetter til koncert med Stig Rossen og Jættebanden.

16. juni kl. 12-16.30

https://govisit.ticketbutler.io/da/e/herregardskoncert-pa-hessel/

Hessel – en levende herregård 

Herregården Hessel er en af de sidste firlængede, stråtækte herregårde i Danmark. Herregårdens historie går tilbage til middelalderen, og den nævnes første gang ved et salg i 1391. Den ældste bygning er den store lade, en såkaldt højremslade, hvor egetømmer stammer fra omkring 1650. I 1702 nedbrændte stuehus og stalde, men blev kort tid efter opført igen.

Hessels vigtigste indtægt var salg af stude og korn fra markerne. Dammen på gårdspladsen er en vandingsdam for studene, men også køer, heste og fjerkræ drak her. Brønd har der aldrig været på Hessel, så vand til husholdningen måtte hentes fra en kilde i nærheden.

I stuehuset ses de originale møbler fra slutningen af 1800-tallet, placeret som de stod i familien Elles tid. Herregården blev museum i 1966.

I dag rummer Hessel et autentisk gårdsmiljø fra sidst i 1800-tallet. Gennem sæsonen bliver gamle håndværk og traditioner genoplivet af de mange frivillige. Herregården byder velkommen til et liv på landet, som det var engang.