Forside

Årets Udstilling – Herskab og tjenestefolk i 1870

1. februar 1870 var der folketælling i Danmark. På  Herregården Hessel boede herremanden og ejeren Hans Christian Elle og hustru Christense Elle, deres tre ugifte døtre Christine, Andrine og Margrethe. Derudover slægtningene fætter Hans Andersen Elle, de to niecer Margrethe og Marie samt forvalteren Vilhelm Bruhn. Desuden var der 9 tjenestekarle og 3 tjenestepiger.

Gå på besøg og find de mange beboere og se, hvor de arbejdede, spiste og sov.

HUSK – Herregårdskoncert på Hessel

Der kan købes pølser, vand/fadøl, kaffe/the og kage, is samt varme frikadeller med kold kartoffelsalat.

16. juni kl. 12-16.30

Salget er lukket. Husk det foregår i telt med unummereret stole.

Hessel – en levende herregård 

Herregården Hessel er en af de sidste firlængede, stråtækte herregårde i Danmark. Herregårdens historie går tilbage til middelalderen, og den nævnes første gang ved et salg i 1391. Den ældste bygning er den store lade, en såkaldt højremslade, hvor egetømmer stammer fra omkring 1650. I 1702 nedbrændte stuehus og stalde, men blev kort tid efter opført igen.

Hessels vigtigste indtægt var salg af stude og korn fra markerne. Dammen på gårdspladsen er en vandingsdam for studene, men også køer, heste og fjerkræ drak her. Brønd har der aldrig været på Hessel, så vand til husholdningen måtte hentes fra en kilde i nærheden.

I stuehuset ses de originale møbler fra slutningen af 1800-tallet, placeret som de stod i familien Elles tid. Herregården blev museum i 1966.

I dag rummer Hessel et autentisk gårdsmiljø fra sidst i 1800-tallet. Gennem sæsonen bliver gamle håndværk og traditioner genoplivet af de mange frivillige. Herregården byder velkommen til et liv på landet, som det var engang.