Frugthaven og gamle kornsorter, roer og kartofler

På Hessel blev der afholdt kursus, inden frugthaven blev anlagt. Kurset var for at udbrede kendskabet til, hvordan man laver sit eget frugttræ, samt få podet nogle træer til Hessels egen frugtplantage, som hovedsagelig skal bestå af lokal indsamlede frugtarter, såsom æbler, pærer, kirsebær, stikkelsbær, brombær, hasselnødder, kræger samt humle.

De ca. 60 podninger af forskellige indsamlede podekviste som blev lavet i såvel 2011 som 2012, resulterede ikke i tilsvarende antal træer til udplantning. For nogles vedkommende var podekvist og grundstamme aldrig groet sammen, andre havde ikke kunnet over vintre eller var gået ud i løbet af sommeren. Podninger som blev lavet i 2013 og som  lykkedes, blev plantet ud i efteråret 2013.

Frugthaven som blev etableret i 2012 er under stadig udbygning, idet der dengang blev  plantet ca. halvdelen af de træer og buske, som der er plads til, så arbejdet med at indsamle træer og buske fortsætter. I 2013 blev der podet nye træer, som blev udplantet til efteråret. Der var flere spændende iblandt de podninger, som blev foretaget i året – der blev bl.a. podet en blomme som kommer fra Skagen museum. Hvem ved om det er et træ, som de kendte Skagens malere har nydt frugten af!

Lokalisering og indsamling af kræger  resulterede i 2013 i, at der blev plantet  5-10 stk.

I 2013 var der ganske få frugter på træerne. Af de indkøbte kendte sorter var der enkelte der gik ud, disse vil blive erstattet af nye træer.

Der er i 2013 plantet 2 stk. humle hvoraf den ene er gået ud, men er blevet genplantet. Der er dermed skabt grundlag for grundmaterialet for fremstilling af den nye Hessel øl!

Arbejdet med indsamling af podekviste fortsatte i 2014, indtil der er fyldt op i frugthaven, hvor der er plads til ca. 125 træer og buske ialt.

Vi har erfaret at der skal etableres noget mere læ, hvilket vil blive gjort i samarbejde med Vesthimmerlands kommune. Der vil blive anvendt træer og buske som passer ind i landskabet

Museet er stadig meget interesseret i at få henvendelse om hvor der findes gode interessante frugttræer af alle mulige slags.