Støtte og sponsor

Projekt: Herregårdsmuseet Hessel – Helhedsudviklingen

I 2022 blev tilgængelighedsprojektet færdiggjort med støtte fra Vesthimmerlands Kommune og med midler fra LAG (Lokale aktions grupper) lag-jammerbugt-vesthimmerland.dk/ansoegning

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

Helhedsplanen – I løbet af 2018-2019 har Museet Herregaarden Hessel udført en “Helhedsplan” for museet kommende udvikling. Ansøgningen er udført i samarbejde med Erik Einar Holms Tegnestue, Viborg. Ved udarbejdelsen af Helhedsplanen har man gennemført en meget velovervejet dialog om hvordan man ønsker sig, at Museet Herregården Hessel skal udvikle sig i fremtiden. Dette har resulteret i udarbejdelsen af et program, der definerer rammer og mål for den fremtidige udvikling for Herregården Hessel.

Med indsatsen ønsker man at gennemføre en restaurering og fornyelse af Hessel, som grundlag for den kommende 10-års udvikling af attraktionen.

Ønsket har været at udvide tilgængelighed i, ved og omkring Herregårdsmuseet Hessel. Herved etablerer man grundlag for at flere grupper af besøgende kan gøre brug af Hessels tilbud.
Konkrete mål;
At sikre bedre muligheder for at flere – herunder gangbesværede og handicappede – kan komme til at opleve bygninger og landskab ved “den lille herregård ved Limfjorden”.
At sikre en fortsat – og livgivende udvikling af Museet Herregården Hessel”.
At sikre en stigning i besøgstallet for Museet Herregården Hessel.
At sikre et fortsat kendskab til kendskabet til Danmarks oprindelige landskabskultur

Støtte i 2023

Hessels Venner er en støtteforening til Museet Herregården Hessel. Dens formål er at skabe reklame for herregården og hjælpe økonomisk med indkøb af inventar, maskiner eller andre større indkøb.
Gennem Hessels Venner fik museet i 2023: Informationstavle ved indgangen samt en babyalarm.

Hessels Venner ansøgte Vestjysk Bank og Vesthimmerlands Kommune og fik bevilliget penge til en herregårdskoncert med Kristian Lilholt og Tamra Rosanes 25. juni. Koncerten var samarbejde med Hvalpsund Borgerforening.

Museet Herregården Hessel fik bevilliget 50.000 kr. fra Norlys Vækstpulje til en forbedring af belysningen i laden (Lys i Laden-projektet). Projektet var færdigt i midten af november.

Gennem Melsenfondens økonomiske støtte er der også i vinteren 2023 ankommet en ambulance til Hessel.

Museet Herregården Hessel takker for støtten i 2023.

Støtte i 2022

Gennem Hessels Venner fik museet i 2022: en computer til cafeen, støvsuger til stuehuset, computerskærm på kontoret, hvide bænke på gårdsplads og i have samt forplejning ved dramakursus.

Hessels Venner ansøgte Vestjysk Bank og fik bevilliget penge til en revideret snapsebog ved Bodil Nymark samt nye borde og stole i museets cafe. https://www.vestjyskbank.dk/om-banken/fonde

Fra Dansk Kyst og Naturturisme modtog museet konsulentbistand/kursus ved firmaet Kombination til projektet Fra ide til produkt samt økonomisk hjælp til forbedring af hjemmeside. https://www.kystognaturturisme.dk/

Fra Region Nordjyllands kulturpulje  “Kultur i Nærheden” fik Hessels Venner bevilliget penge til kurset: Teater og drama som redskaber til lokalhistorisk levendegørelse ved instruktør Gitte Aagaard. https://rn.dk/regional-udvikling/kultur/kulturpuljen/soeg-kultur-i-naerheden

Museet Herregården Hessel takker for støtten i 2022.