Støtte og sponsor

Projekt: Herregårdsmuseet Hessel – Helhedsudviklingen

I 2022 blev tilgængelighedsprojektet færdiggjort med støtte fra Vesthimmerlands Kommune og med midler fra LAG (Lokale aktions grupper) lag-jammerbugt-vesthimmerland.dk/ansoegning

Støtte i 2022

Hessels Venner er en støtteforening til Museet Herregården Hessel. Dens formål er at skabe reklame for herregården og hjælpe økonomisk med indkøb af inventar, maskiner eller andre større indkøb.
Gennem Hessels Venner fik museet: en computer til cafeen, støvsuger til stuehuset, computerskærm på kontoret, hvide bænke på gårdsplads og i have samt forplejning ved dramakursus.

Hessels Venner ansøgte Vestjysk Bank og fik bevilliget penge til en revideret snapsebog ved Bodil Nymark samt nye borde og stole i museets cafe. https://www.vestjyskbank.dk/om-banken/fonde

Fra Dansk Kyst og Naturturisme modtog museet konsulentbistand/kursus ved firmaet Kombination til projektet Fra ide til produkt samt økonomisk hjælp til forbedring af hjemmeside. https://www.kystognaturturisme.dk/

Fra Region Nordjyllands kulturpulje  “Kultur i Nærheden” fik Hessels Venner bevilliget penge til kurset: Teater og drama som redskaber til lokalhistorisk levendegørelse ved instruktør Gitte Aagaard. https://rn.dk/regional-udvikling/kultur/kulturpuljen/soeg-kultur-i-naerheden

Museet Herregården Hessel takker for støtten i 2022.