Laug – tovholdere

Smedelaug
Henning Christensen
20 82 15 82

Vævelaug
Jonna Østergaard
86694110

Snapselaug
Bodil Nymark
30 32 89 22 

Trædrejerlaug
Egon Jørgensen
21 42 71 45

Øllaug
Roar Axelsen 40 36 92 26 

Køkkenpigelaug
Gitte Bøgh
25 67 24 65

Havelaug
Eva Laustsen
31 17 12 50

Cafe
Eva Susanne Danielsen  evasusannedanielsen@gmail.com

Dragtlaug
Betina Bergmann 52 40 27 74

Skoletjenestelaug
Vibeke Sparre
24 25 83 78

Hestevognslaug
Kurt Møller
54 55 08 78

Mark og karlelauget
Karen Keldahl
25 39 98 93